>/#GrDesign
28 april 2017

 


< Reel (thema: de Zee, met 7 afbeeldingen van schilderijen) and Viewer Set
(RetroViewer (by Image3D, 4211 SE International Way, STE D, Milwaukie, OR 97222)

Veel Groeten aan de Eerw Overste en Zusters
Twee posters A0 & boekje (oblong, 25 x 20 cm, 186 pagina’s) n.a.v. verzameling oude kaarten (1925 – 1928) verstuurd aan De Jonge Dame Truusje Nooijens, Pensionaat St Anna, Gr Zundert >

Archief, Graphic Design
Een deel van het ontwerpwerk is van/voor de Willem de Kooning Academie HR, met ontwerpen voor het web ((onderdelen van) de website van de Academie, het intranet, tijdelijke website’s (bijv EindexamenWebsite)), applicaties, brochures, posters, presentaties en projecten (bijv Kantine Werklust). Naast dit ontwerpwerk in opdracht, was er beperkt ruimte voor eigen, ‘vrijer’ werk en onderzoek als Dynamic Graphic Design en Typografie (letterontwerp Display- en Modichar Fonts). En in de ‘gestolen’ uurtjes werd er ook nog getekend, geschilderd en gefotografeerd.
//////////////////////
Open DesignArchief

od03
od02